v. Kleist, Christian Frederik, er f. 25/8 1743 i Rendsborg, Søn af daværende Amtmand Christian Adam Kleist (f. 1/10 1705, + 31/10 1778) og Sophie Rosenkrantz (f. 1714, + 4/6 1770). Han blev 12/4 1758 Kornet ved Holstenske Kyradser Regiment, 17/12 1760 Premierlieutenant, 1761 Hofjunker, 29/7 s. A. Sekondritmester, 21/8 1765 Eskadronschef, 21/10 1774 karakt. Major, 1/10 1777 dimitteret og 27/5 1779 Kammerherre. + 12/7 1799 paa sin Ejendom i Nærheden af Bred sted.

Han ægtede 3/12 1770 Anna Margrethe Schubart (f. 3/4 1753, + 24/8 1842), Datter af Major i Kavalleriet Johan Valentin Schubart (f. c. 1699, + */7 1770) og Christiane Sophie Woldenberg.

Personalhist. Tidsskr. 3. R. VI. p. 104 — 5.

Tale paa Kong Friderich V's Fødsels-Dag d. 31. Martii 1761, holden paa det Ridderlige Academie i Sorøe. Sorøe. 1761. 4.

 

FORFATTERLEXIKON omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814 af H. Ehrencron-Müller Bind IV 1923